E rëndësishme! 
Të nderuar mësues!
Lutemi, punoni me prindrit që të izolojnë fëmijët dhe të evitojnë daljet e panevojshme nga shtëpia. Është shumë e rëndësishme!