Udhëzues për klasat virtuale 👩🏻‍💻🧑🏻‍💻. Mësuesit, nxënësit dhe prinderit orientohen në linkun në postim për punën online në kushtet e shtëpisë.

Lutemi që ky link t’u përcillet të gjithë mësuesve!

https://www.facebook.com/1980444878879282/posts/2520160311574400/?d