Të nderuar mësues, pranë ZVAP Vlorë-Himarë janë hapur procedurat për kualifikimin periodik të mësuesve për vitin shkollor 2019-2020.

Dosjet priten pranë SMKZHP deri më datën 14/02/2020.

Shkresa Zyrtare per Kualifikimin