Arsim Fillor Lili Gori "Xhyherine" vend provizor 19.01.2020.

Anglishte  -" Festim Hoxha "Sherishte Vend Provizor 24.01.2020-01.06.2020.

Arsim Fillor -"Selam Musai " Babice e Madhe vend provizor data 24.01.2020  deri ne ardhjen e mesuesit.

Jani Minga mesues ndihmes vend provizor.

Jani Minga profili Gjuhe Letersi vend provizor deri ne 30.06.2020.

Jani Minga vend provizor  deri me 21.01.2020 Gjuhe Letersi.

Idriz Rustemi " Risili" vend provizor Matematike.

Lukove Histori-Gjeografi vend i lire

4 Heronjet Arsimi Fillor vend provizor deri ne arrdhjen e mesueses