Mesues ndihmes:

Nikolla Xhuveli

Selam Musai

Avni Rustemi ( Trevllazer)

Muco Delo

Festim Hoxha ( Sherisht)

Balil Pelari + Hasan Mehilli

Rilindja

Teli Ndini

Mesues mbeshtetes Musa Cakerri  Vlore.Kontrat me kohe te caktuar der ne perfundim t vitit shkollor .

Mesues I profilit Arsim Fillor shkolla Speciale PLM-Vlore .Kontrate me kohe te caktuar leje lindje .Periudh 08.01.2020 deri ne 01.05.2020.

Mesues I profilit arsimit fillor shkolla Lef Sallata Vlore . Kontrate me kohe te caktuar 07.01.2020 deri me 29.01.2020.

Institucioni I E V P Vlore mesues arsimi fillor Gjuhe Letersi .

Selam Musai  mesues I profilit arsimi fillor.Kontrat nga data 12.12.2019 deri nga kthimi I lejes se lindjes .

Shkolla Jni Minga mesues ndihmes.

Shkolla Jani Minga+ 15 Tetori +Ibrahim Kushta mesues matematike raport mjeksor.