Njoftohen te gjithe te interesuarit qe kane perfunduar: 

1- Programin e studimeve te ciklit te pare ne fushen e pedagogjise speciale dhe programin e studimeve te ciklit te dyte ne "Pedagogji e specializuar sociale"

2- Programin e ciklit te pare ne fushen e edukimit dhe programin e studimit te ciklit te dyte ne "Pedagogji e specializuar sociale"

3- Programin e ciklit te pare Bachelor ne fushen e psikologjise, filozofise ose sociologjise dhe programin e studimit te ciklit te dyte ne "Pedagogji e specializuar sociale"

dhe qe kane kryer praktiken profesionale ose kane bere nje vit shkollor pune si mesues ndihmes te paraqesin prane ZVAP Vlore-Himare dokumentacionin per te marre pjese ne provimin e shtetit per profilin Mesues ne "Arsim Special".