Shkolla 9 vjecare "Qazim Pali" Borsh 

Biologji-Kimi   vend bosh

Gjuhe Angleze   10 ore ne jave