Shpallet lista e praktikantve  per vitin mesimor 2019-2020 

  Nr.ID (Karte identiteti/Pasaporte) ZVAP Profili
1 I75….09V Vlorë Matematikë -Fizikë
2 J65….69B Vlorë Histori -gjeografi
3 J25….05J Vlorë Informatikë
4 J36….80W Vlorë Gjuhë  angleze
5 I26….70U Vlorë Cikli i Ulët
6 H10….34J Vlorë Biologji
7 I45….05L Vlorë Arsim Fillor
8 I85….29V Vlorë Arsim Fillor
9 J05….49O Vlorë Gjuhë Italiane
10 J65….88W Vlorë Biologji
11 J46….42A Vlorë Arsim Fillor
12 H76….83H Vlorë Arsim Fillor
13 J15….65W Vlorë Arsim Fillor
14 I35….09O Vlorë Gjuhë  angleze
15 I66….72R Vlorë Arsim Fillor
16 J65….94P Vlorë Matematikë
17 G85….08L Vlorë Arsim Fillor
18 J55….19L Vlorë Gjuhë shqipe
19 J65….84V Vlorë Gjuhë shqipe
20 J55….13N Vlorë Arsim Fillor
21 J65….91P Vlorë Matematikë
22 J45….57K Vlorë Gjuhë  angleze
23 I85….09O Vlorë Gjuhë shqipe
24 J05….14I Vlorë Arsim Fillor
25 I35….72J Vlorë Gjuhë  angleze
26 J65….60I Vlorë Arsim Fillor
27 J46….01T Vlorë Gjuhë shqipe
28 I65….28U Vlorë Gjuhë shqipe
29 I05….04G Vlorë Arsim Fillor
30 H85….71P Vlorë Gjuhë Italiane
31 I75….03A Vlorë Arsim Fillor
32 I85….33F Vlorë Arsim Fillor
33 J05….12I Vlorë Gjuhë shqipe
34 J55….05P Vlorë Arsim Fillor
35 J65….24G Vlorë Gjuhë shqipe
36 I55….58C Vlorë Arsim Fillor
37 H10….93S Vlorë Histori -gjeografi
38 I75….02U Vlorë Arsim Fillor
39 J45….97S Vlorë Biologji
40 J45….17D Vlorë Gjuhë  Italiane
41 J65….56K Vlorë Matematikë
42 J35….86H Vlorë Gjuhë shqipe
43 J65….44R Vlorë Histori
44 J65….22D Vlorë Histori -Gjeografi
45 J65….36U Vlorë Biologji
46 J56….99J Vlorë Histori -Gjeografi
47 J55….04V Vlorë Gjuhë shqipe
48 J65….78H Vlorë Biologji
49 J46….91S Vlorë Biologji
50 J56….64H Vlorë Matematikë
51 J65….88O Vlorë Biologji
52 I75….99H Vlorë Gjuhë  angleze
53 J60….15P Vlorë Matematikë
54 J45….86D Vlorë Kimi
55 J05….41F Vlorë Histori
56 J60….64M Vlorë Histori -gjeografi
57 J60….23A Vlorë Histori -gjeografi
58 J56….42B Vlorë Gjeografi
59 J51….85W Vlorë Gjuhë  angleze
60 J55….16U Vlorë Biologji
61 J55….23A Vlorë Gjuhë  angleze
62 J45….56A Vlorë Histori -Gjeografi
63 J66….40F Vlorë Gjuhë shqipe
64 J66….48O Vlorë Gjuhë  angleze
65 J56….62H Vlorë Matematikë
66 J65….60N Vlorë Gjuhë shqipe
67 J55….91B Vlorë Histori -gjeografi
68 J60….88L Vlorë Histori -gjeografi
69 J65….70I Vlorë Gjuhë shqipe
70 J65….76E Vlorë Matematikë 
71 J65….99O Vlorë Gjuhë shqipe
72 J60….95T Vlorë Gjuhë  angleze
73 J56….75U Vlorë Biologji
74 J55….07A Vlorë Histori -gjeografi
75 J65….72Q Vlorë Arsim Fillor
       
76 J65….46N Vlorë Gjuhë  angleze
77 J65….96M Vlorë Gjuhë  angleze
78 J15….04B Vlorë Informatikë
79 J55….00H Vlorë Histori -gjeografi
80 J65….92N Vlorë Arsim Fillor
81 J65….21F Vlorë Gjuhë shqipe
82 J31….71F Vlorë Shkencat e Lëvizjes
83 J66….80D Vlorë Arsim Fillor
84 J61….71C Vlorë Matematikë
85 J56….29U Vlorë Histori -gjeografi
86 J30….54U Vlorë Arsim Fillor
87 J30….24M Vlorë Gjuhë Italiane
88 J35….80N Vlorë Biologji
89 J55….01E Vlorë Arsim Fillor
90 J66….88C Vlorë Gjuhë shqipe
91 J65….50B Vlorë Gjuhë shqipe
92 J50….06L Vlorë Histori -Gjeografi
93 J65….13D Vlorë Histori -gjeografi
94 J50….22H Vlorë  
95 J65….02P Vlorë Arsim Fillor
96 J65….93F Vlorë Gjuhë shqipe
97 J65….50W Vlorë Gjuhë shqipe
98 J25….94W Vlorë Gjuhë shqipe
99 J05….94F Vlorë Gjuhë  angleze
100 J05….97V Vlorë Gjuhë shqipe
101 J30….05G Vlorë Gjuhë shqipe
102 J55….46T Vlorë Gjuhë shqipe
103 I90….08E Vlorë Informatikë
104 J40….50H Vlorë Histori-Gjeografi
105 J35….86U Vlorë Biologji
106 J10….21G Vlorë Gjuhë Italiane
107 J60….23A Vlorë Histori
108 J56….34R Vlorë Histori -gjeografi
109 J55….32E Vlorë Biologji
110 J45….38F Vlorë Biologji
111 I95….11N Vlorë Arsim Fillor
112 J65….62G Vlorë Gjuhë  angleze
113 J55….03D Vlorë Informatikë
114 J65….52C Vlorë Gjuhë shqipe