TË GJITHË PRAKTIKANTËT TË PARAQITEN PRANË ZVAP VLORË  HIMARË NË ORËN 14:00