Njoftohen të gjithë kandidatët për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2019-2020 se provimi me shkrim për kualifikimin do të zhvillohet në datën 20 korrik 2020, ora 10-12.30, në Tiranë, në mjedise të planiikuara nga Qendra e Shërbimeve Arsimore.

Në linkun e mëposhtëm mund të shkarkoni Udhëzimin përkatës.

https://www.dropbox.com/s/zoas821f1x7cv4u/Kualifikimi%202020-1.pdf?dl=0