KËTU MUND TË SHKARKONI REZULTATET E MATURËS SHTETËRORE 2019

PROVIMI I DETYRUAR  GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI

http://qsha.gov.al/infos/matura_2019/rezultate/rezultate_d1_msh2019.pdf

PROVIMI I DETYRUAR MATEMATIKË

http://qsha.gov.al/infos/matura_2019/rezultate/rezultate_d2_msh2019.pdf

PROVIMI I DETYRUAR GJUHË E HUAJ

http://qsha.gov.al/infos/matura_2019/rezultate/rezultate_d3_msh2019.pdf

PROVIMI ME ZGJEDHJE

http://qsha.gov.al/infos/matura_2019/rezultate/rezultate_z_msh2019.pdf