Provimet e Maturës Shteterore 2018

1. Gjuha e Huaj (D3) 04 Qershor 2018

2. Gjuhe Shqipe dhe letersi (D1) 08 Qershor 2018

3. Matematike (D2) 13 Qershor 2018

4. Provimet me Zgjedhje (Z1,Z2) 20 Qershor 2018

 

Udhezim nr 10 dt 23.2.2018 datat e MSH 2018