Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni Rregulloren e MSH 2018

https://darvlore.edu.al/images/PDF/Rregullorja_E_Matures_2018.pdf