Ne vijim te urdhrit Nr.118 date 15.03.2017 për realizimin e aktiviteteve me temë: “IT education in our schools” u realizua në ZA Sarandë te gjimnazi "Hasan Tahsini'' takimi me mësuesit e TIK te shkollave 9-vjecare e te mesme për te prezantuar përmbajtjet TIK online, si një mundësi për t’u përdorur nga vetë mësuesit e nxënësit.

Të pranishëm përfaqësues të MAS (Ornela Koleka, Elsona Papadhima) dhe specilastët e sektorit TIK të ZA Sarandë

Në linkun e mëposhtëm mund të shkarkoni disa foto

 

https://www.dropbox.com/sh/2j28mbbny00ymj2/AACQWpn6_CF_yfEQZ-kUEJBya?dl=0