Informacion për Kualifikimin e  mesuesve 2019 

  • Mësuesit e DAR-it Vlorë që do ti nënshtrohen testimit për kualifikimin 2019, duhet të paraqiten në mjediset e gjimnazit “Partizani” në Tiranë.
  • Dita e provimit të kualifikimit të mësuesve është e shtunë, datë 06.04.2019
  • Mesuesit duhet te paraqiten në mjedisin perkates ne oren 8.30 - 9.00.
  • Testimi i kualifikimit, fillon ne oren 10.00.

 

Kujtesë

  • Lutemi të gjithë mësuesit duhet të kenë, mjet identifikimi (karte identiteti, pasaporte).
  • Asnjë mësues, të mos jetë me celular në ambjentet e provimit.