Mësuesit që regjistrohen për kualifikimin 2016 duhet të dorëzojnë portofolin e mësuesit (dosjen e kualifikimit) në sektorin e kurrikulës në DAR Vlore brenda ditës së premte, datë 2 mars, ora 14.00.
 
Portofoli i mësuesit duhet të përmbajë dokumentet sipas udhëzimeve të mëposhtme: