EMRAT E DREJTUESVE TË RRJETEVE PROFESIONALE TW SHKOLLAVE TW MESME TË RRETHIT

 

Ne zbatim të udhëzimit Nr 26, dt 15/08/2014 “Për zhvillimin profesional të punonjësve arsimorë ” Kreu 11 për, “Rrjetet profesionale”,  po ju parashtrojmë në vijimësi, emrat e drejtuesve te rrjeteve profesionale tw shkollave tw mesme të rrethit tw Vlorës.

 

NR

RRJETI   PROFESIONAL

POZICIONI

EMER

MBIEMER

SHKOLLA

1

BIOLOGJI-KIMI

KRYETAR

AURELA

CAMER

ALI DEMI

2

EDUKIM FIZIK

KRYETAR

ZAMIR

OSMANI

JANI MINGA

3

MATEMATIKE  Grupi1

KRYETAR

AGRON

LAZAJ

HAMDI RRAPI

4

MATEMATIKE  Grupi2

KRYETAR

KLOTILDA

SOKOLI

HALIM XHELO

5

GJUHE LETERSI Grupi1

KRYETAR

LINDITA

ISUFI

ALI  DEMI

6

GJUHE LETERSI Grupi2

KRYETAR

ENKELEJDA

DANO

M.Q.ATATURK

7

FIZIKE-TIK

KRYETAR

GJENOVEFA

MUSTAQE

HALIM XHELO

8

GJUHE E HUAJ Grupi1

KRYETAR

ENKELEDA

DILO

M.Q.ATATURK

9

GJUHE E HUAJ Grupi2

KRYETAR

ELONA

QEHAJAJ

JANI MINGA

10

HISTORI-GJEOGRAFI Grupi1

KRYETAR

ADRIANA

GJIPALI

HALIM XHELO

11

HISTORI-GJEOGRAFI Grupi2

KRYETAR

VANA

TODHRI

SPIRO GJIKNURI