Nr Shkollat 9-Vjeçare Arsimi Publik
1 15 TETORI
2 24 MAJ
3 28 NËNTORI
4 4 HERONJTË
5 AVNI RUSTEMI
6 IBRAHIM KUSHTA
7 ISMAIL QEMALI
8 JANI MINGA
9 LEF SALLATA
10 MARIGO POSIO
11 MUÇO DELO
12 MUSA ÇAKËRRI
13 NAIM FRASHËRI
14 P.L.M
15 RILINDJA
16 TELI NDINI
17 ZENEL MURRO
18 ZIGUR LELO
19 PARABURGIMI
20 BALIL PELARI
21 ZONJA ÇURRE
22 XHEVDET LAGJI
23 RRAPO HASIMI
24 LILI GORI
25 HASAN MËHILLI
26 28 NËNTORI
27 XHEMIL BREGU
28 TAULLA XHAFAJ
29 ILIA KICI DASHI
30 HAJREDIN HAXHIRAJ
31 SELAM MUSAI
32 FESTIM HOXHA
33 BABICË E VOGEL
34 NIKOLLA XHUVELI
35 FASLLI DANAJ
36 DHIMITER SARANXHI
37 IDRIZ RUSTEMAJ
38 PILO PRIFTI
39 ILIA KICI DASHI
40 PERLAT REXHEPI
41 RESHAT HOXHA
42 LONI MONE
43 ISMAIL QEMALI
44 KAFIL MALAJ
45 AVNI RUSTEMI
46 HAMDI RRAPI
47 MYNYR XHINDI
48 SABRI PELIVANI
49 HAKI BYLYSHI
50 VELI NUREDINI
51 LAZE NURO
52 ZEQIR E'TEMI
53 TODI KOCELI
54 SILE HOXHA
55 EQEREM BEQIRI
56 PERLAT REXHEPI
57 SADIK ZOTAJ
58 SEFER SHANAJ
59 QERIBA DERRI
60 RAZIP SADIKAJ
61 DESHMORET E PESHKEPISE
62 MANE HOXHA
63 ISMAIL CAUSHAJ
64 QANI NUREDINI
65 ISMAIL AZIZI
66 KUTO BESIM
67 FILO RAMADANI
68 RAMIZ SADIKAJ
69 QAZIM SINA
70 HIMARË
71 NIKO ALEKSI
72 GJIK BIXHILI
73 MEMO METO
74 HORË VRANISHT
   
Nr Shkollat 9-Vjeçare Arsimi Jopublike
1 AULONA
2 DIJETARI
3 DRITA E DIJES
4 ELITE
5 FAN. S. NOLI
6 INTERNACIONAL
7 NR.1
8 OMIROS
9 PERLA
10 REALD
11 XHYHERI