Ne linkun e meposhtem mund te shkarkoni treguesit e performances se  shkollave Viti 2016-2017

https://www.dropbox.com/s/skkgq0hi97i8fgi/Karta%20%20e%20%20performances%20%20%202016-2017.xls?dl=0