Ne këto kontakte ju mund të denonconi çdo rast të përfshirjes ose nxitjes apo kërkesës për përfshirjen e punonjësve të DAR-it Vlorë në veprimtari politike apo në mbështetje të një
partie politike ose kandidati në zgjedhje sipas VKM 473 datë 01.06.2017 " Marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo perdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017me urdhër  të Drejtorit të DAR, është ngritur Grupi i Monitorimit, i përbërë si më poshtë:

DAR VLORË

1. AURORA STRAKOSHA

2. LEART SINAMATAJ

3. ILIR SKENDO

Në rast denoncimi për shkelje të konstatuara nga ana e punonjësve e DAR-VLORË mund të raportoni në:

Tel : +355 (0) 683228428

E-mail: sekretaria@darvlore.edu.al, a.hodaj@darvlore.edu.al

 

ZA SARANDË

1. ASTRIT LLANAJ

2. MYRVETE GJONI

3. JANI JORGJI

e-mail: zasarande@arsimi.gov.al

Tel: 0692158598

 

ZA DELVINË

1. PANDELI GRAMOZI

2. JONILDA HOXHA

e-mail: zadelvine@arsimi.gov.al

Tel: 081522741

{rsform 3}