NR

EMËR MBIEMËR

STRUKTURA SIPAS ORGANIKËS

E-MAIL

DREJTORI

1

AURORA STRAKOSHA

DREJTOR I ZYRËS

a.strakosha@darvlore.edu.al

SEKTORI I SHËRBIMEVE

1

DONIKA DHIMA

PERGJEGJES SEKTORI

d.dhima@darvlore.edu.al

2

JONIDA SELAMAJ

SPECIALIST JURIST

j.selamaj@darvlore.edu.al

3

JUNA HASKAJ

SPECIALIST I FINANCËS

j.haskaj@darvlore.edu.al

4

ELINDA POROZI

SPECIALIST I FINANCËS

e.porozi@darvlore.edu.al

SEKTORI I MONITORIMIT TË KURRIKULËS DHE ZHVILLIMIT PROFESIONAL

1

VAKANT

PËRGJEGJËS I SEKTORIT

-

2

LEART SINAMATAJ

SPECIALIST

l.sinamataj@darvlore.edu.al

3

LEONORA RROKAJ

SPECIALIST

l.rrokaj@darvlore.edu.al

4

ILIR SKËNDO

SPECIALIST

i.skendo@darvlore.edu.al

5

EDVANA PARAJ

SPECIALIST

e.paraj@darvlore.edu.al

6

URJANA KUTA

SPECIALIST

-

7

VAKANT

SPECIALIST

-

8

VAKANT

SPECIALIST

-

9

VAKANT

SPECIALIST

-