Emër Mbiemër

Struktura sipas Organikës

E-mail

Nr. Telefoni

Drejtoria

Albana Hodaj

Drejtor

a.hodaj@darvlore.edu.al

033224-319

Sektori i Programim Zhvillimit

Aurora Strakosha

Përgjegjës i Sektorit

a.strakosha@darvlore.edu.al

033224-319

Edvana Paraj

Specialist Buxheti

e.paraj@darvlore.edu.al

033224-319

Ornela Muçaj

Specialist Buxheti

o.mucaj@darvlore.edu.al

033224-319

Merita Todhe

Specialist i Investimeve

m.todhe@darvlore.edu.al

033224-319

-

-

Specialist i Burimeve Njerëzore

-

-

-

Specialist i Burimeve Njerëzore

-

Sektori i Kurrikulës dhe Cilësisë

-

Përgjegjës i Sektorit

-

-

Leart Sinamataj

Specialist i Kurrikulës dhe Cilësisë

l.sinamataj@darvlore.edu.al

033224-319

Leonora Rrokaj

Specialist i Kurrikulës dhe Cilësisë

l.rrokaj@darvlore.edu.al

033224-319

Ilir Skëndo

Specialist i Kurrikulës dhe Cilësisë

i.skendo@darvlore.edu.al

033224-319

Sektori i Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikës


Përgjegjës Sektori
Specialist IT
Specialist IT
Specialist i StatistikësSektori i Shërbimeve të Përgjithshme

Donika Dhima

Pergjegjes Sektori

d.dhima@darvlore.edu.al

033224-319

Jonida Selamaj

Specialist Jurist

j.selamaj@darvlore.edu.al

033224-319

Juna Haskaj

Specialist i Pagave

j.haskaj@darvlore.edu.al

033224-319

Elinda Porozi

Specialist i Pagave

e.porozi@darvlore.edu.al

033224-319

Sekretaria

Orlinda Sinanaj

Sekretare

sekretaria@darvlore.edu.al

033224-319