REZULTATET E  LËVIZJEVE PARALELE /PARALELE TË DETYRUESHME PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020
Nr ID L. Paralele/L. Paralele e detyrueshme Profili Nota e studimeve te larta Kualifikimi dhe licensimin Gjuhe e huaj Certifikata  Vleresimi i prinderve Vleresimi i psikologut Vleresimi i drejtorit Totali
1 G85….07I L. Paralele APSH 7 4 0 0 2 2 2 17
2 G85….97M L. Paralele APSH 7 2 0 2 2 2 2 17
3 G75….45G L. Paralele APSH 5 2 0 2 2 2 2 15
4 G55….76S L. Paralele APSH 2 4 0 2 2 2 2 14
5 I55….54R L. Paralele APSH 4 2 0 2 2 2 2 14
6 H65….35U L. Paralele APSH 6 0 0 1 2 2 2 13
7 G35….03O L. Paralele APSH 4 0 0 0 2 2 2 10
8 G66….52S L. Paralele AF 9 4 2 2 2 2 2 23
9 H81…..38I L. Paralele e detyrueshme AF 7 3 2 2 2 2 2 20
10 I26….52D L. Paralele/L. Paralele e detyrueshme AF 8 3 0 2 2 2 2 19
11 H25….92U L. Paralele AF 2 3 4 2 2 2 2 17
12 I35….24U L. Paralele AF 5 3 2 1 2 2 2 17
13 I20….64Q L. Paralele AF 6 2 0 2 2 2 2 16
14 G55….68P L. Paralele AF 5 4 0 1 2 2 2 16
15 I25….75W L. Paralele AF 6 2 0 2 2 2 2 16
16 I05….76U L. Paralele e detyrueshme AF 5 3 0 2 2 2 2 16
17 I55….86F L. Paralele AF 6 2 0 1 2 2 2 15
18 G95….25H L. Paralele AF 2 3 2 2 2 2 2 15
19 I55….14U L. Paralele e detyrueshme AF 3 2 2 2 2 2 2 15
20 H75….26L L. Paralele e detyrueshme AF 4 3 0 2 2 2 2 15
21 I35….06W L. Paralele AF 3 3 0 2 2 2 2 14
22 I26….62Q L. Paralele AF 3 3 0 2 2 2 2 14
23 H35….79O L. Paralele/L. Paralele e detyrueshme AF 2 4 0 2 2 2 2 14
24 G45….95H L. Paralele AF 4 2 0 2 2 2 2 14
25 G55….72R L. Paralele AF 2 4 0 1 2 2 2 13
26 H35….79O L. Paralele AF 2 4 0 1 2 2 2 13
27 G10….54N L. Paralele e detyrueshme AF 0 4 0 2 2 2 2 12
28 G75….79R L. Paralele B-K 2 4 4 1 2 2 2 17
29 H15….37R L. Paralele/L. Paralele e detyrueshme B-K 3 3 2 2 2 2 2 16
30 H65….74C L. Paralele B-K 4 3 0 2 2 2 2 15
31 H25….15M L. Paralele B-K 1 4 0 2 2 2 2 13
32 J20….49C L. Paralele B-K 3 1 0 2 2 2 2 12
33 G60….06H L. Paralele/L. Paralele e detyrueshme EF 5 0 0 1 2 2 2 12
34 H80….02A L. Paralele e detyrueshme EF 3 0 0 0 2 2 2 9
35 H20….15F L. Paralele F 2 4 0 2 2 2 2 14
36 H90….41B L. Paralele HGJ 3 3 2 1 2 2 2 15
37 I05….72L L. Paralele HGJ 4 2 0 2 2 2 2 14
38 H45….58P L. Paralele e detyrueshme HGJ 2 3 0 2 2 2 2 13
39 I96….40T L. Paralele HGJ 5 1 0 0 2 2 2 12
40 I55….97H L. Paralele HGJ 5 1 0 0 2 2 2 12
41 I35….83F L. Paralele/L. Paralele e detyrueshme GJA 8 2 0 2 2 2 2 18
42 I46….88N L. Paralele GJA 6 2 2 2 2 2 2 18
43 I26….74E L. Paralele e detyrueshme GJA 4 3 2 2 2 2 2 17
44 H85….53Q L. Paralele GJA 4 3 2 1 2 2 2 16
45 I35….07E L. Paralele GJA 6 2 0 2 2 2 2 16
46 H85….73G L. Paralele GJA 5 2 0 2 2 2 2 15
47 I26….74E L. Paralele/L. Paralele e detyrueshme GJA 4 2 2 2 2 0 2 14
48 G31….05Q L. Paralele GJA 5 0 0 2 2 2 2 13
49 I70….07N L. Paralele GJA 2 2 0 2 2 2 2 12
50 I85….30V L. Paralele GJA 3 0 0 2 2 2 2 11
51 I35….97N L. Paralele GJSH 6 3 2 2 2 2 2 19
52 I06….77D L. Paralele GJSH 5 3 2 2 2 2 2 18
53 I65….11I L. Paralele GJSH 4 2 4 2 2 0 2 16
54 I85….69P L. Paralele e detyrueshme GJSH 2 2 2 2 2 2 2 14
55 I75….87P L. Paralele e detyrueshme GJSH 4 2 0 2 2 2 2 14
56 I56….50N L. Paralele GJSH 2 2 2 1 2 2 2 13
57 G50….82D L. Paralele GJSH 2 4 0 1 2 2 2 13
58 I55….40E L. Paralele GJSH 2 3 0 2 2 2 2 13
59 I76….36C L. Paralele GJSH 3 0 0 0 2 2 2 9
60 H01….34P L. Paralele M 4 2 4 2 2 2 2 18
61 G95….83T L. Paralele e detyrueshme M 1 3 4 2 2 2 2 16
62 G81….10R L. Paralele MF 3 3 0 2 2 2 2 14
63 H16….52T L. Paralele MF 3 3 0 2 2 2 2 14
64 H25….97H L. Paralele e detyrueshme MF 3 3 0 2 2 2 2 14
65 I15….06M L. Paralele M 2 3 0 2 2 2 2 13
66 G85….69P L. Paralele MF 2 3 0 2 2 2 2 13
67 I16….32S L. Paralele e detyrueshme MF 2 2 0 2 2 2 2 12
68 I35….97I L. Paralele e detyrueshme MF 2 0 2 2 2 2 2 12
69 I15….90L L. Paralele/L. Paralele e detyrueshme MF 2 0 0 2 2 2 2 10
70 H36….47M L. Paralele e detyrueshme GJI 3 2 0 2 2 2 2 13
71 I55….48K L. Paralele e detyrueshme TIK 2 4 0 2 2 2 2 14
72 H05….60N L. Paralele e detyrueshme Ed. Muz 3 4 0 2 2 2 2 15