REZULTATET E VLERËSIMIT TË DOSJEVE TË LËVIZJES PARALELE PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020.

  • Kandididatët te cilët nuk janë dakord me vlerësimin kanë te drejtë të paraqesin ankesë pranë  ZVAP VLORË-HIMARË, brenda datës 03.09.2019
  • Lista përfundimtare e levizjeve paralele, do të publikohet pasi të përfundojnë vlerësimet edhe për lëvizjen paralele të detyrueshme.

Nr Id Profili Nota e studimeve te larta Kualifikimi dhe licensimin Gjuhe e huaj Certifikata  Vleresimi i prinderve Vleresimi i psikologut Vleresimi i drejtorit Totali Renditja
1 G85….07I APSH 7 4 0 0 2 2 2 17 1
2 G85….97M APSH 7 2 0 1 2 2 2 16 2
3 G75….45G APSH 5 2 0 2 2 2 2 15 3
4 G55….76S APSH 2 4 0 2 2 2 2 14 4
5 I55….54R APSH 4 2 0 2 2 2 2 14 4
6 H65….35U APSH 6 0 0 1 2 2 2 13 5
7 G35….03O APSH 4 0 0 0 2 2 2 10 6
1 G66….52S AF 9 4 2 2 2 2 2 23 1
2 I26….52D AF 8 3 0 2 2 2 2 19 2
3 H25….92U AF 2 3 4 2 2 2 2 17 3
4 I35….24U AF 5 3 2 1 2 2 2 17 3
5 I20….64Q AF 6 2 0 2 2 2 2 16 4
6 G55….68P AF 5 4 0 1 2 2 2 16 4
7 I25….75W AF 6 2 0 2 2 2 2 16 4
8 I55….86F AF 6 2 0 1 2 2 2 15 5
9 G95….25H AF 2 3 2 2 2 2 2 15 5
10 I35….06W AF 3 3 0 2 2 2 2 14 6
11 I26….62Q AF 3 3 0 2 2 2 2 14 6
12 G55….72R AF 2 4 0 1 2 2 2 13 7
13 H35….79O AF 2 4 0 1 2 2 2 13 7
1 G75….79R B-K 2 4 4 1 2 2 2 17 1
2 H05….80U B-K 3 4 0 2 2 2 2 15 2
3 H65….74C B-K 4 3 0 2 2 2 2 15 2
4 H15….37R B-K 3 3 0 2 2 2 2 14 3
5 H25….15M B-K 1 4 0 2 2 2 2 13 4
6 J20….49C B-K 3 1 0 2 2 2 2 12 5
1 G60….06H EF 5 0 0 1 2 2 2 12 1
1 H20….15F F 2 4 0 2 2 2 2 14 1
1 H90….41B HGJ 3 3 2 1 2 2 2 15 1
2 I05….72L HGJ 4 2 0 2 2 2 2 14 2
3 I96….40T HGJ 5 1 0 0 2 2 2 12 3
4 I55….97H HGJ 5 1 0 0 2 2 2 12 3
1 I35….83F GJA 8 2 0 2 2 2 2 18 1
2 I46….88N GJA 6 2 2 2 2 2 2 18 1
3 H85….53Q GJA 4 3 2 1 2 2 2 16 2
4 I35….07E GJA 6 2 0 2 2 2 2 16 2
5 H85….73G GJA 5 2 0 2 2 2 2 15 3
6 I26….74E GJA 4 2 2 2 2 0 2 14 4
7 G31….05Q GJA 5 0 0 2 2 2 2 13 5
8 I70….07N GJA 2 2 0 2 2 2 2 12 6
9 I85….30V GJA 3 0 0 2 2 2 2 11 7
1 I65….11I GJSH 4 2 4 2 2 0 2 16 1
2 I06….77D GJSH 5 2 0 2 2 2 2 15 2
3 I56….50N GJSH 2 2 2 1 2 2 2 13 3
4 G50….82D GJSH 2 4 0 1 2 2 2 13 3
5 I76….36C GJSH 3 0 0 0 2 2 2 9 4
1 G81….10R MF 3 3 0 2 2 2 2 14 1
2 H16….52T MF 3 3 0 2 2 2 2 14 1
3 G85….69P MF 2 3 0 2 2 2 2 13 2
4 I15….90L MF 2 0 0 2 2 2 2 10 3
1 H01….34P M 4 2 2 2 2 2 2 16 1
2 I15….06M M 2 3 0 2 2 2 2 13 1
1 I35….97N Ndihmëse(GJSH) 6 3 2 2 2 2 2 19 1
2 G45….95H Ndihmëse(AF) 4 2 0 2 2 2 2 14 2
3 I55….40E Ndihmëse(GJSH) 2 3 0 2 2 2 2 13 3