MË POSHTË E ILUSTRUAR MËNYRA SE SI DUHET TË APLIKONI PËR INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË