PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR TË MËSUESIT (PORTALI I MËSUESIT), KORRIK-GUSHT 2019

NJOFTIM PËR KANDIDATËT APLIKANTË PËR TESTIMIN E INFORMATIZUAR