• PËR APLIKIMIN ONLINE PËR PERSONAT QE NUK KANE MUNDUR TE APLIKOJNE NË AFATET E MËPARSHME, PORTALI DO TE JETË I HAPUR  DITEN E PREMTE, DATE 5 KORRIK 2019, NGA ORA 8:00 DERI NE OREN 16:00.
  • GJITHASHTU  TE GJITHE MESUESIT QE NUK KANË PASQYRUAR, PREFERENCAT E TYRE NE PORTALIN "MESUES PER SHQIPERINE" APO QE KANE MUNGESE NE SYSTEM, TE ZVA TE DEKLARUARA NE SHTOJCEN 4, DO KENË MUNDESI TE LOGOHEN NE PORTAL DITEN E MERKURE 10/07/2019 NGA ORA 8:00 DERI NE 17:00.